Sprzedaż oleju opałowego

Nasza firma jest autoryzowanym dystrybutorem oleju opałowego EKOTERM PLUS (ŚWIADECTWO AUTORYZACJI NR 66/ADOO/2000)

  • jest mieszaniną węglowodorów otrzymywaną podczas zachowawczych i wtórnych rafineryjnych procesów przerobu ropy naftowej
  • zawiera frakcje pozostałościowe z destylacji ropy naftowej i/lub innych procesów rafineryjnych oraz inne komponenty pochodzenia naftowego, o właściwościach określonych dla gatunku C 3.
  • przeznaczony jest do stosowania jako paliwo do kotłów centralnego ogrzewania, kotłów parowych, pieców przemysłowych oraz do celów technologicznych.